קול קורא | התערוכה השנתית של עמותת אמנים יוצרים בישראל 2018

ינואר 2018

קול קורא להגשת הצעות לתערוכה השנתית של
עמותת אמנים יוצרים בישראל/אמנויות לשנת 2018
אוצרת: ענת גטניו

התערוכה השנתית של עמותת אמנים יוצרים בישראל/אמנויות תתקיים בחודש דצמבר 2018
בחלל התצוגה של העמותה, ברחוב בר יוחאי 5, תל-אביב.
ברצוני להציג את מצע התוכן אשר יעמוד בבסיס התערוכה, ולפרט הנחיות ולוחות זמנים להגשת
הצעות בהתאם לכתוב לעיל.

מצע רעיוני לתערוכה
התערוכה תיסוב השנה סביב המושג: "אובייקט מעבר" .
"אובייקט מעבר" הינו מושג מוכר מתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית הנוגע ליחסי ילד-אם בשלב
המוקדם שבו התינוק מתחיל להפריד בינו לבין אמו. המושג הוטבע על ידי הפסיכואנליטיקאי דונלד
ויניקוט והוא מתייחס לחפץ ממשי אשר התינוק מאמץ, והוא מסמל עבורו את הנוכחות המרגיעה של
אמו ומשליך עליו את הרגשות שיש לו כלפיה.
אני מבקשת להרחיב את המושג מעבר להגדרה הקונקרטית שלו בתחום הפסיכולוגיה, ולהשתמש בו
כנקודת מוצא לעבודה עבור תערוכה זו.
אתם מוזמנים להציע עבודות אמנות/קראפט המתייחסות למושג "אובייקט מעבר" או "חפץ מעבר".
אובייקט אמנותי היכול לשמש תחליף לאדם או לנקז לתוכו יחס או רגש לדמות או למקום מסויימים,
אובייקט הנושא עמו זיכרון, או כזה שיכול לנחם או לעזור במעבר ממקום למקום או מתקופה
לתקופה, או מעבר מכל סוג שהוא

גודל העבודה: בגלל מימדי החלל המצומצמים, לא תהיה אפשרות להציג עבודות גדולות-מימדים,.
ולכן העבודות יתייחסו למידות הגוף האנושי ולא יעברו את גבולותיו.
מועד סיום העבודה: העבודה צריכה להיות מוכנה בסוף ספטמבר 2018, ותצולם במועד שיקבע.
התערוכה תהיה מלווה בקטלוג דיגיטלי.

התערוכה תציג מנעד רחב של שפות וטכניקות אמנות בכל חומר שהוא ותהיה פתוחה להתנסויות
אמנותיות מגוונות, זאת במידה והעבודות יעמדו בקריטריונים של איכות אמנותית הן במישור הצורני
והן במישור הרעיוני. בתערוכה יוצגו עבודות חדשות בלבד, וההצעות שיבחרו לא יוצגו בכל מסגרת
אחרת לפני כן.

מפגש פתיחה ומפגשים נוספים

ביום שני 22/1/18 בשעה 17.00 יתקיים מפגש היכרות והצגת קונספט התערוכה בגלריה
ברחוב בר-יוחאי 5 בתל-אביב. אמנים המעוניינים לשמוע על התערוכה מוזמנים להגיע.
בהמשך יהיו מפגש קבוצתי נוסף ומפגשים אישיים עם האמנים שהצעותיהם יתקבלו.

אופן הגשת ההצעות

פרטים אישיים: שם מלא (בעברית ובאנגלית), מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת
הסטודיו, וכתובת אתר אינטרנט (אם יש)
קורות חיים מפורטים, כולל השכלה גבוהה ומקצועית, ניסיון מקצועי רלוונטי ומעודכן, ופירוט
תערוכות נבחרות (כולל ציון מקום ושנה).
הצגה כללית שלך כאמן. מהו תחום הפעילות העיקרי שלך? באיזה חומרים או מדיומים אתה
עוסק בדרך כלל, מה מעניין אותך ביצירה באופן כללי. חשוב לצרף צילומים להמחשה.
ההצעה לתערוכה: תיאור מילולי קצר והדגמה וויזואלית של ההצעה לעבודה.
ההצעה צריכה להבהיר את הרעיון ואת האופן בו הוא יתורגם לחומר ולשפה אמנותית. ההדגמות
הוויזואליות יכולות להיות ברמת סקיצה באמצעות: רישום, צילום, שרטוט, צילום דגם או צילום
יצירות קודמות המסבירות את הכיוון, או בכל דרך אחרת שתבהיר צורנית את ההצעה.
לא יתקבלו הצעות מילוליות בלבד!
ההצעות יבחנו כולן, ובמידה וימצאו מתאימות, יחל דיאלוג אישי ביני לבין האמן/ית לגבי ההצעה,
פיתוחה והמשך העבודה לקראת התערוכה. תשובות יתקבלו עד כחודש מהמועד הסופי להגשה.

אופן שליחת ההצעה

ההצעה תוגש למייל המיועד לתערוכה בקובץ אחד. (אין לשלוח תמונות בודדות בנפרד).
במידה והקובץ כבד, ניתן לשלוח באמצעות אתרים לשליחת קבצים גדולים כמו:
http://www.jumbomail.co.il או https://wetransfer.com
כתובת המייל למשלוח הצעות:
annualexhibition2018@gmail.com

מועד אחרון להגשת ההצעה: 1 באפריל 2018
אני מודה לכם על שיתוף הפעולה.
שיהיה לכולנו בהצלחה

ענת גטניו
אוצרת התערוכה