מרתון מדו ממד לתלת ממד מתחילים

 עם אתל פיסרף

מתחילים

מחזור ראשון: 9-11 ביולי

מחזור שני: 23-25 ביולי

המרתון הוא סדנת מבוא לבניה במשטחי חומר. העבודה במשטחי חומר מאפשרת בניה של נפחים תלת ממדיים מגוונים

להמשך

מרתון מדו ממד לתלת ממד מתחילים עם אתל פיסרף

מרתון מדו ממד לתלת ממד מתחילים עם אתל פיסרף