AIDAshed | קול קורא

AIDAshed במרכז האומניות גבעת חביבה

קול קורא

פרויקט AIDAshed מתקיים זו הפעם השלישית, במרכז האומנויות בגבעת חביבה, בניהולו של אבנר זינגר ובתמיכת AIDA.
הפרויקט יתקיים בשבועיים האחרונים של יולי 2015.
בפרויקט משתתפים 15 קרמיקאים מהם: 3 אורחים מארה"ב, 10 ישראלים ותיקים ומנוסים ו- 5 אמנים צעירים בראשית דרכם.
כל משתתפי הסדנה יעבדו זה לצד זה ביצירה מרוכזת ורצופה, שתהווה מפגש חברתי מיוחד עם הפריה הדדית, בו יינתן לכל אחד החופש ליצור ולהתנסות לפי רצונו. הסדנה תתקיים במשך שבועיים בשני חלקים בתאריכים הבאים:

  • א׳-ה׳ 19-23 ביולי
  • א׳-ה׳ 26-30 ביולי

עלות השתתפות: 3,000 ₪ למשתתף כולל לינה, כלכלה, חומרים ושריפה.
עלות הסדנה לאמנים צעירים תמומן ע"י AIDA והאמנים יכסו רק את דמי הלינה והכלכלה (כ 110ש׳ח ליום).
המעוניינים להשתתף בסדנה ולקבל פרטים נוספים מתבקשים להתקשר בהקדם לאביבה בן סירה לטלפון 0505383783
קורות חיים ומספר צילומים (לא כבדים!) של עבודות, נא לשלוח לכתובת המייל

שמות 3 אומני הקרמיקה המשתתפים בפרויקט:

Elizabeth Kendall

Elizabeth Kendall

Elizabeth Kendall


Denise Pelletier

Denise Pelletier

Denise Pelletier

Lecture by Denise about her work


 

Sequoia Miller

Sequoia Miller

Sequoia Miller