פעילות חברים

  • Home
  • /פעילות חברים

תערוכות וירידים

חברי האגודה מנהלים פעילות עצמאית הכוללת: השתתפות בתערוכות יחיד ותערוכות קבוצתיות בגלריות וחללי תצוגה בארץ ובחו"ל, ירידי קרמיקה באתרים משתנים ומכירות בסטודיות האמנים

 

סדנאות חברים

תחומי ההתמחות והידע המקצועי של חברי האגודה מגוונים. הנחלת הידע והניסיון במדיות השימוש בחומר נעשית בסדנאות פרטיות וקורסים ביוזמת האמנים ברחבי הארץ, בסטודיות אמנים ובמרכזי אמנות

 

הודעות / שוק קח-תן

חברי האגודה מנהלים מערכות קשרים ופעילות חברתית ומקצועית בינם לבין עצמם ובינם לבין גופים וארגונים בחו"ל.
הודעות בגין פעילות זו ודומיה מפורסמים לידיעת החברים