• Home
  • /תערוכות אגודה
  • /ארכיאולוגיה של זיכרון / עמותת אמנים יוצרים בישראל – תחום אמנויות

ארכיאולוגיה של זיכרון / עמותת אמנים יוצרים בישראל – תחום אמנויות

ארכיאולוגיה של זיכרון | הזמנה

ארכיאולוגיה של זיכרון | הזמנה


שיח גלריה בהשתתפות האוצרים והאומנים יתקיים ביום שישי 20/1 בשעה 12:00

פתיחה: יום חמישי ה- 21.12.2017, 19:30 (נעילה ב- 20.1.2018)
גלריה B.Y5, רח' בר יוחאי 5, תל אביב | 03.6874150
שעות פתיחה: א' – ה' 15:00 – 10:00, ו' – ש' 14:00 – 11:00

חדוה קליין

חדוה קליין

משתתפות: רותי אגמון, צילה גולדשטיין, אירית גרוּס, דבורה דודאי, דבורה חזן, יהודית הנדלזלץ, אתי יפה, חואני מוקמל, טליה מוקמל, זהבה מור, גונית פורת, רות מיון קוק, חדוה קליין.

דבורה דודאי

דבורה דודאי

אוצרים: משה רואס וניר הרמט

אתיקה יפה

אתיקה יפה

העבודות בתערוכה ארכיאולוגיה של זיכרון הן פרי של תהליך מתמשך במסגרת קורס שהעביר לקבוצה משה רואס.

יהודית הנדלזלץ

יהודית הנדלזלץ

בעבודת הסטודיו התבקשו היוצרות לעמוד על הגבול שבין מחשבת האומנות לאמנות, מתוך תשומת לב למתח המתקיים בין שתי הדיסציפלינות. לכל אחת מהעבודות, עוגן שממנו התחילה ומסע שאליו הפליגה.

אירית גרוס

אירית גרוס

התערוכה מציגה מחקר אינטנסיבי של פעולות ואופני עבודה לצד התמודדות עם האפשרות לספר סיפור ולצקת אותו בחומר. בבסיס העשייה עמדה שאלה על הפעולה הארכיאולוגית ועל האפשרות להפוך אותה מחיפוש של עבר בתוך ההווה, ליצירה של עתיד מדומיין.

רותי אגמון

רותי אגמון

האסטרטגיות השונות שהופעלו על החומרים – אריגה, הדפס, ליבוד, הטלאה, חריזה ועוד, נטשו את מטרתן המקורית, נבחנו ושולבו בטקטיקות של האצה, הקפאה, חיקוי והעצמה של תהליכים טבעיים בכדי לחצוב מתוך החומר את הנסתר הגלום בו, ולתת לצורות חדשות ובלתי מוכרות להופיע.

גונית פורת

גונית פורת