בוריס כץ | מבחר עבודות

 

בוריס כץ | עף
מבחר עבודות מתקופות שונות מרוחב יצירתו של האמן בוריס כץ.

הפרויקט יוצג בין התאריכים 13.2/18-3.3/18

שיח גלריה יתקיים ב-20/2/18 בשעה 19:00

הזמנה בוריס
בוריס כץ

בוריס כץ

בוריס כץ

בוריס כץ

בוריס כץ

בוריס כץ

בוריס כץ

בוריס כץ