• Home
  • /תערוכות אגודה
  • /"חומר זוכר" זיכרון תרבות ביצירה הקרמית העכשווית: הביאנלה השביעית במוזיאון א"י

"חומר זוכר" זיכרון תרבות ביצירה הקרמית העכשווית: הביאנלה השביעית במוזיאון א"י

המושג זיכרון תרבותי הוא שדה התוכן העומד במרכזה של הביאנלה השביעית אשר בודקת היבטים שונים של המושג במרחב של אמנות החומר העכשווית.

תודעה תרבותית המונעת מזיכרון אישי או קולקטיבי מזינה יוצרים עכשוויים רבים, ביניהם גם אלה העוסקים בחומר הקרמי על ביטוייו השונים. כחברת מהגרים בעבר ובהווה, מעלה החברה הישראלית דיון מרתק ומתמשך בשאלות של זהות תרבותית, הן במישור הפרטי והן במישור הקולקטיבי. תודעה תרבותית מצריכה, מטבע הדברים, תודעה היסטורית ויכולת הקשבה לחומרי זיכרון המחלחלים בתהליך של העברה בין-דורית. צורך זה לצלול אל חומרי היסוד של התרבות אליה מחובר האמן ולפצח את הקוד הגנטי התרבותי שלו עצמו, מעלה בהכרח שיח הנוגע לשאלות של זהות. "חומרים מחלחלים" אלה הם עניינה של הביאנלה. הביאנלה מציגה יצירה קרמית ישראלית המגלמת בתוכה צורך ויכולת לגעת בהקשרי תרבות שונים ומטמיעה אותם בחומר בשפה אמנותית אישית ועכשווית.

היצירות מתייחסות להקשרי תרבות הנטועים בעבר או בהווה, מסמנים זיקה תרבותית אישית, קולקטיבית ומפתחות דיון אינטימי או פוליטי שהם תוצר של מחקר חומרי או עיוני.

התערוכה תבחן קשת רחבה של היבטים הנוגעים לסוגיית הזיכרון התרבותי, כמו:

שאלות של זיכרון תרבותי הנובעים ממהלכים של הגירה; זיכרון תרבותי העולה ממפגש בין-תרבותי;

זיכרון תרבותי מבית הנטמע במהלכי היצירה העכשווית; זיכרון תרבותי המעלה שאלות היסטוריות; התכתבות עם מסורות של תרבות הקרמיקה ותולדותיה;

אוצרת התערוכה – ענת גטניו

הביאנלה השביעית במוזיאון א"י