הביאנלה ה- 8 לקרמיקה ישראלית

מוזיאון א"י תל אביב ואגודת אמני קרמיקה בישראל

הביאנלה ה- 8 לקרמיקה ישראלית

הביאנלה ה- 8 לקרמיקה ישראלית. (צילום מתוך הביאנלה ה-7 לקרמיקה במוזיאון א"י)

רטוב – שרוף

אוצר: ד"ר ערן ארליך

שלב בחירת העבודות לביאנלה הסתיים ומתחיל תהליך עבודה עם האמנים הנבחרים. במהלך חודשי הקיץ, יפגוש אוצר התערוכה – ד"ר ערן ארליך את האמנים כדי לגבש את העבודה המוצעת לבינאלה.

מצע רעיוני

החומר כמרחב מטאפורי, דרכי העבודה ומגוון החומרים הכלולים במרחב של העשייה הקרמית הם הזמנה למחקר של האפשרויות המדיומאליות אשר מבקש להציע אפשרויות ביטוי חדשות לעולם האמנות.
לתכונות של החומר הקרמי יש ערך החורג מהשיח הפנימי של המדיום והן טומנות בחובן אפשרויות לביטוי אמנותי שניתן לנסח רק באמצעות אותן תכונות.
ערכה של תערוכה מוגדרת על-פי מדיום איננו רק בבחינת הקיים, אלא בהצבת אתגר לחקירה מעמיקה של חומריות החומר- כמומנט בעל איכויות אנדמיות, המאפשרות לנו לנסח פנים שונות של חווית הקיום, שתחומי מבע אחרים ינסחו בהכרח באופן אחר. בדרך כלל אנו נוטים לבחון את הייחודיות של החומר הקרמי באמצעות ההיסטוריה של התחום, ואת מופעיו המוכרים של החומר נוטים להסביר כתולדת ההקשרים התרבותיים אשר באילוציהם השונים הכתיבו ביטויים מוכרים אלו. קיומה של תערוכה בסדר הגודל של הביאנלה לקרמיקה תאפשר ניסוחה של פרספקטיבה החושפת את פוטנציאל המבע של הניסיון האנושי אשר החומר הקרמי מדייק באופן הרהוט והרגיש ביותר.
כשאנו עוסקים בחומר, אל לנו לתפוס אותו רק במובנו הראשוני, אלא להרחיב מובן זה ולחקור את ההשלכות העמוקות של העיסוק בו כגון האופן שהעשייה החומרית העכשווית מרפרפת אל המסורת הקרמית ועולם הארטיפקטים הקרמיים. כיצד אופני תפקוד ושימוש מסורתיים מוטענים בערכים סימבוליים בהקשר העכשווי, וכיצד פרוצדורות הייצור והעשייה הקרמית מאפשרות ניסוח ייחודי של סוגיות חברתיות, פוליטיות, ערכיות ותרבותיות. מתוך כך מתנסחות סוגיות הנובעות מן המדיום עצמו, שאלות כגון מקומיות וזהות לאומית או אתנית, שאלות מגדריות הנוגעות במיקום המוענק לעיסוק בחומר בתרבויות שונות או שאלות העוסקות בדינמיקה של המבע בעידן של הקפיטליזם המאוחר והעולם הפוסט-הומני.
שאלות אלו מזמינות אותנו לבחון את איכויותיה החומריות של הקרמיקה ואת האופנים בהם החומר יודע לנסח ניסוח ייחודי את הניסיון האנושי.

ביתן הקרמיקה במוזיאון א"י

ביתן הקרמיקה במוזיאון א"י


 

ערן ארליך

ערן ארליך

קול קורא לביאנלה ה-8 לקרמיקה

רטוב – שרוף
אוצר – ערן ארליך

אגודת אמני קרמיקה בישראל  ומוזיאון ארץ – ישראל, תל אביב, מזמינים את ציבור היוצרים בתחום החומר, להגיש הצעות להשתתפות בביאנלה ה- 8  לקרמיקה, אשר תתקיים בקיץ 2016 במוזיאון.

הביאנלה ה- 8 תעסוק בבחינה של התרומה ההבעתית הייחודית של מרחב הקרמיקה לשדה האמנות והתרבות ותבקש לפרוס ולהציג מאינוונטר האפשרויות הבלתי נדלה של דרכי המבע הקרמי.

אנו מזמינים את ציבור היוצרים, העובדים בחומר, להגיש עבודות מכל שלביו של מחזור חיי החומר- מרטוב ועד שרוף – ומכל דרכי עשייתו מקדמת דנא ועד לחידושים העכשוויים ביותר אשר יאפשרו להנכיח את התרומה הקרמית לעולם האמנות העכשווי.

להלן מוצג המצע הרעיוני וההנחיות להגשת עבודות.

החומר כמרחב מטאפורי, דרכי העבודה ומגוון החומרים הכלולים במרחב של העשייה הקרמית הם הזמנה למחקר של האפשרויות המדיומאליות המבקש להציע אפשרויות ביטוי חדשות לעולם האמנות.

לתכונות של החומר הקרמי יש ערך החורג מהשיח הפנימי של המדיום והן נושאות בחובן אפשרויות לביטוי אמנותי אותן ניתן לנסח רק באמצעות אותן תכונות.

הערך של תערוכה מוגדרת מדיומאלית איננו רק בבחינת הקיים אלא הצבת אתגר לחקירה מעמיקה של חומריות החומר- כמומנט בעל איכויות אנדמיות המאפשרות לנו לנסח פנים שונות של חווית הקיום אשר תחומי מבע אחרים ינסחו בהכרח באופן אחר. בדרך כלל אנו נוטים לבחון את הפרטיקולאריות של החומר הקרמי באמצעות ההיסטוריה של התחום ואנו נוטים להסביר את המופעים המוכרים של החומר כתולדת ההקשרים התרבותיים אשר באילוציהם השונים הכתיבו ביטויים מוכרים אלו. דרך קיומה של תערוכה בסדר הגודל של הביאנלה לקרמיקה מתאפשר ניסוחה של פרספקטיבה החושפת את פוטנציאל המבע של הניסיון האנושי אשר החומר הקרמי מדייק באופן הרהוט והרגיש ביותר.

כאשר אנו עוסקים בחומר, אל לנו לתפוס אותו רק במובנו הראשוני אלא להרחיב מובן זה ולחקור את ההשלכות העמוקות של העיסוק בחומר כגון האופן בו העשייה החומרית העכשווית מרפרפת אל המסורת הקרמית ועולם הארטיפקטים הקרמיים. כיצד אופני תפקוד ושימוש מסורתיים מוטענים בערכים סימבוליים בקונטקסט העכשווי, כמו גם כיצד פרוצדורות הייצור והעשייה הקרמית מאפשרות ניסוח ייחודי של סוגיות חברתיות, פוליטיות, ערכיות ותרבותיות. מתוך כך מתנסחות סוגיות הנובעות מן המדיום עצמו, שאלות כגון מקומיות וזהות לאומית או אתנית,  שאלות מגדריות הנוגעות במיקום המוענק לעיסוק בחומר בתרבויות שונות או שאלות העוסקות בדינאמיקה של המבע בעידן של הקפיטליזם המאוחר והעולם הפוסט-הומני.

שאלות אלו מזמינות אותנו לבחון את האיכויות החומריות של הקרמיקה והאופנים בהם החומר יודע לנסח ניסוח ייחודי את הניסיון האנושי.

ה נ ח י ו ת   ל ה ג ש ת   ה צ ע ו ת  

פ ר ט י ם:

  • פרטים אישיים – בעברית ואנגלית : שם מלא, כתובת הסטודיו, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד
  • השכלה ופעילות מקצועית – בעברית ואנגלית : השכלה גבוהה והשכלה מקצועית ופירוט לגבי פעילויות מקצועיות רלוונטיות.
  • תערוכות- בעברית ואנגלית: תערוכות יחיד ואו קבוצתיות נבחרות (כולל שנים).

ה ה צ ע ה:

  1. טקסט קצר (חצי עמוד) המציג את יצירתך באופן כללי ומתייחס לאופן בו, לדעתך, נוגעת יצירתך בהיבט כזה או אחר של החומר כמרחב מטאפורי.

            חובה לצרף לטקסט צילומי עבודות קודמות רלוונטיות (4-5).

  1. הצעת עבודה לביאנלה:

תיאור מילולי של העבודה המוצעת (חצי עמוד)

הדגמה וויזואלית (עמוד)

  • ההצעה צריכה להיות קונספטואלית ואיננה חייבת להציג תיאור סופי של העבודה.
  • ההצעה צריכה להבהיר את הרעיון ואת האופן בו הוא מתורגם לחומר ולשפה אמנותית.
  • ההדגמות הוויזואליות יכולות להיות ברישום, שרטוט, סריקות של חומרים שונים, צילום של סקיצה בחומר, צילום פרט כלשהו, צילום יצירה מדגמית, או בכל דרך אשר תבהיר את הקונספט באופן צורני.

אין להגיש הצעה מילולית בלבד.

הערה:  כל התמונות המצורפות חייבות להיות מוקטנות לגודל שלא יעלה על KB 300 כל אחת.

א ו פ ן   ה ה ג ש ה:

ההצעה תוגש במסמך word או במצגת power point (ולא בפורמטים אחרים).

 יש לכלול את כל חלקי ההצעה בקובץ אחד – טקסטים ודימויים זה לצד זה, בצורה ברורה.

  1. משלוח במייל:  ניתן (ועדיף) לשלוח את ההצעה לכתובת המייל:

eranehrlich2@gmail.com

           במידה והקובץ כבד, ניתן לשלוח לכתובת המייל

           באמצעות אתר ג'מבו מייל – אתר לשליחת קבצים גדולים

           http://www.jumbomail.co.il/

  1. משלוח בדואר: ההצעה יכולה להיות מוגשת גם על גבי דיסק

      ותישלח בדואר רגיל לכתובת:

ערן ארליך,  אגודת אמני קרמיקה בישראל , ת"ד 706, ת"א-61006.

      נא לא לשלוח בדואר רשום!

      (יש לשלוח רק פעם אחת: בדואר או במייל).

מועד אחרון להגשת ההצעה הוארך ל:  1 במרץ  2015

ההצעות יבחנו כולן, ובמידה וימצאו מתאימות, יחל דיאלוג אישי ביני לבין האמן/ית

לגבי ההצעה, פיתוחה והמשך העבודה לקראת הביאנלה.

כל התכתבות עתידית בעניין הביאנלה תיעשה דרך כתובת המייל המצוינת לעיל בלבד.

אני מודה לכם על שיתוף הפעולה.

בהצלחה לכולנו והמשך פורה.

ערן ארליך –
אוצר התערוכה