"כחול לבן / עכשיו": בית אהרון כהנא ברמת גן

"כחול לבן" נשמע ומופיע כמושג המוטבע בתודעה הישראלית באמצעות דימויים מסומנים: מעין סמליות לאומית ישירה ועקיפה. המילה "עכשיו" מייצגת בתערוכה מחברים רעיוניים במגוון היבטים בתפיסה חזותית אמנותית- בעידן ההווה.

"כחול לבן / עכשיו": בית אהרון כהנא ברמת גן

נעמה אהרונסון

המחשת הנושא מאובחנת בתערוכה ביצירות קדרות, באובייקטים ובדימויים קרמיים בשתי מגמות: מגמה המציגה מספר יצירות המבטאות נקודות מבט אישיות, במארג המבליט וממקד פרשנויות בנושאים פוליטיים, צבאיים חברתיים וציוניים. מירב האובייקטים הינם תלת-ממדיים ומכוונים לאזכורים מרומזים כמו: פירות ההדר שקליפותיהם נותרו כשאריות קמלות לעברם התוסס, המחשת האתוס הציוני, ובשבריריות הסמל המסומן בדגל הישראלי. אין להתעלם מהנקודה המונומנטלית, האורבנית הגבוהה האופיינית לנוף הנכבש בארצנו. העבודות אוצרות משמעויות ומוצגות כמטפאורות למציאות של קונפליקט תמידי- בשאיפה סמלית בנוגע לטוהר המידות ולאחווה חברתית במושגי ה-כחול לבן. בל נתעלם בנגיעה בחללי הקרבות והפיגועים וכמו-כן, הנטייה לתור ולחפור אחר תרבויות קודמות, מקומיות הנחשפות, כצורך עמוק להתחברות לבניית זהות מתחדשת.

המקבץ השני בתערוכה מתמקם בהדגשות ייחודיות, החושפות עיצוב אלמנטים ויזואליים. המחשתם בקודים רעיוניים שונים בחומרים, במצעים מגוונים ויצירתם לכלים, ובדימויים ומוטיבים באמנות הקרמית.

דימויי היצירות נוגעים בארכיאולוגיה- במאובנים מעודנים ובגאולוגיה- ברבדי מרבצים רוחשים. ובקדרות: תצורות-איורי נופים כחלחלים מופשטים, יצירת אדריכלות של נוף מקומי בחוגם של תבניות. בקבוקוני מרקחת עטורי מדבקיות וחלוקה מעודנת בכלי הפורצלן בין הכחול ללבן, ואזכור למפעלי הקרמיקה שנכחדו: באיור סמלי של בעלת הכנף ה"דוכיפת" שגורלה כגורלם. מנגד הדגשה גרוטסקית בוהקת בזהות עכשווית בניגוד למורשת תרבות העבר. בל נתעלם מדימויי האריחים המובילים לתחושות המתמקדות בביטויי פריצת גווני הכחול במרחבי החומר. בובת הפורצלן, רבת המוניטין- כפריט אספנות- אזכור לילדות מיופייפת. רמזים ויזואליים למחזוריות מעגל הקיום האינסופי, החגים כאלמנטים כחולים שמימיים. ומלוות דרכו של הצופה מלות שירתו של נתן זך בכתב-יד בכחול.

הרעיונות, תוכננו ועוצבו בהליכי הדגשת ערכם באמנות, וברמת מודעות גבוהה והיא מקור המחולל רגשות ליוצרים לאמנים ולצופים.
אוצרת התערוכה – אינה ארואטי

משתתפים: מאירה אונו, אירית אורפז, ענת בראל, אסתי ברק, ג'נט ג'ינו, מיכל גלאון, רונית זהר, גילה מילר לפידות, איריס וגבי מורג, חנה מילר, ריקי מנור, יעל נובק, ענבר פרים, חוה צ. קאופמן, נחמה קופרשטיין, נימה רוזנפלד, עמיאלה רונקן, עדנה רענן, לאה שבס, איילת זר שיינבאום, מיכל אדלר שלו, רות שרייבר