"מתכתבות עם העבר": תערוכה במרכז המבקרים ביפו העתיקה

אורנה אור, אביבה קריספל, איילת זר שינבאום, אפרת אייל, גילה מילר לפידות, הילדה מירום,
יעל צדקה, עינת כהן, עליזה ברכה, רחל פוקס

Aliza Brakha, Aviva Krispel, Ayelet Zer Sheinboim, Efrat Eyal, Einat Choen, Gila Muller Lapidot, Hilda Merom Orna Orr, Rachel Fux, Yael Zadka

איילת זר שיינבאום

ארכיאולוגיה היא התחום המדעי החוקר את עברה של התרבות האנושית על ידי מציאה, תיעוד וניתוח של מידע תרבותי וסביבתי. החיים של העבר הם הממצאים של היום.

10אמניות חומר, חברות אגודת אמני קרמיקה בישראל, חוקרות ובוחנות כול אחת, קבוצות של ממצאים ארכיאולוגיים מחרס, כול ממצא בעל משמעות ושימוש שונים. הן "מייבאות" אותם להווה ונותנות לכלים משמעות אישית ועכשווית. בכול אחת מהעבודות טמונים השפעה צורנית ועיטורית של כלים עתיקים שנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות וכול אחת מהן מבטאת ומציגה, בטכניקות עכשוויות, חשיבה וזיכרונות הקשורים אל עברן של האמניות.

באפן זה, מזבחות להקרבת קורבנות הופכים למכלי הכלה רוחניים, כדי צבירה ליין הופכים לאלמנטים פיסוליים, סדרת כלים עם עיטורים קלסיים יווניים הופכת לעבודה ביקורתית הבוחנת מוסכמות חברתיות, ודנה גם במתח הקבוע המלווה אמניות-נשים בין העיסוק באמנות לבין הטיפול בבית ובמשפחה, חרסים הופכים למצע של תיעוד משפחתי ואחרות עושות שימוש בעיטורים, חריטות וצורות המסמלים עבורן שמירה של מורשת והיסטוריה.

10 אמניות מתכתבות עם העבר ומציגות אותו בעין בוחנת ועכשווית.

מרכז המבקרים "תמונות יפואיות" שבו מוצגות העבודות, משלב גם הוא תצוגה עכשווית, באמצעים טכנולוגיים מתקדמים יחד עם ממצאים ארכיאולוגיים של שרידי בית יהודי אשר חרב בזמן המרד הגדול נגד הרומאים ושרידי מבנה הלניסטי מרשים.