קול קורא "חיפוש קרוב"

התערוכה השנתית של אגודת אמני הקרמיקה בישראל
בית בנימיני, נובמבר- דצמבר 2015

"חיפוש קרוב" – תערוכה משותפת לאמני קרמיקה ואמני צילום

אוצרות: רוני בן ארי, טליה טוקטלי

Amphora

Photograph by Rama, Wikimedia Commons, Cc-by-sa-2.0-fr [CC BY-SA 2.0

בתערוכה בכוונתנו להציג עבודות בתחום החומר הקרמי ועבודות בתחום הצילום. אנו מזמינים קרמיקאים וצלמים ליצור עבודה לתערוכה, שנקודת המוצא שלה היא התבוננות בדומם עשוי חומר קרמי. תהליך העבודה לתערוכה מורכב משני שלבים:

  1. שלב א' : מיועד לקרמיקאים – הכנת יצירה בחומר קרמי בהשראת מוצג מוזיאלי .
  2. שלב ב': מיועד לצלמים – יצירות הקרמיקה שתבחרנה לתערוכה תיחשפנה בפני אמני הצילום והן תהוונה נקודת מוצא עבורם ליצירת עבודת צילום. צורת הצילום ואופיו תהוה תגובת אמן הצילום ליצירה בחומר הקרמי שבה בחר.

קול קורא לאמני הקרמיקה:

אמני הקרמיקה מוזמנים לצור עבודה בהשראת פריט או חפץ עשויי חומר קרמי המוצג באחד המוזיאונים בארץ (מצ"ב קישור לרשימת המוזיאונים). חיפוש הפריט יהווה נקודת פתיחה ליצירת העבודה בחומר. "הקרוב" הדומם שבחרתם במוזיאון, עורר בכם עניין ומחשבה בנקודת המפגש ביניכם. החיפוש והתבוננות בו יעשו תוך בחינת המשמעות המקובלת של אותו פריט או חפץ ויובילו ליצירה חדשה בחומר. העבודה לתערוכה תייצג התייחסות שונה, רעננה, ביקורתית או אוהדת לאותו פריט או חפץ ואופן הצגתו.

קישור לרשימת המוזיאונים

על ההצעות לתערוכה, טופס המועמדות המצורף בזה, כולל הנספחים המצוינים בטופס, להתקבל במשרדי האגודה עד 21 בפברואר 2015
העבודות הנבחרות צריכות להיות גמורות עד – 15 יולי 2015

  • ניתן לשלוח את כל הנדרש דרך האתר, בטופס המוצג בעמוד זה.
  • ניתן גם להוריד את הטופס (וורד), למלא אותו ולשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת אימייל זו

בהצלחה!

פרטים אישיים

שם מלא *חובה

כתובת *חובה

אימייל *חובה

מספר טלפון *חובה

תיאור האובייקט המוזיאלי אליו מתייחסת העבודה

שם המוזיאון ומיקומו *חובה

האגף בו מוצג הפריט/חפץ. *חובה

תיאור ופרטים של האובייקט המוזיאלי. *חובה


צילומים - יש לצרף 2 צילומים של הפריט/חפץ שאליו מתייחסת העבודה בחומר. עד 1mb כובד לכל קובץ, בפורמטים gif / png / jpg / jpeg


להעלאת קובץ תמונה ראשון (*חובה)להעלאת קובץ תמונה שני (*חובה)

תיאור העבודה המוצעת:

הסבר רעיוני המתייחס לעבודה. עד 350 תווים, כ–5 שורות (*חובה)


תיאור במילים המתאר את העבודה בסיומה. עד 350 תווים, כ–5 שורות (*חובה)


פרוט טכני: גודל, טכניקה, צבעוניות והערות מיוחדות. עד 350 תווים, כ–5 שורות (*חובה)

יש לשלוח עד 5 צילומים ברורים של סקיצות עשויות חומר ללא שריפה וכו
(יש לשלוח לפחות שני תצלומים)

(חובה) להעלאת קובץ תמונה ראשון

(חובה) להעלאת קובץ תמונה שני

להעלאת קובץ תמונה שלישי

להעלאת קובץ תמונה רביעי

להעלאת קובץ תמונה חמישי