1D / 2D / 3D

משתתפים: אחיה כנה / נועה תבורי / ענבל הופמן / ענת בראל / רעות טרוים / שמאי גיבש
אוצר: ניר הרמט

פתיחה: 9.11.17, 19:30 (ללא מועד סיום)

הזמנה - 1D / 2D / 3D

הזמנה – 1D / 2D / 3D

התערוכה תבחן את מערכת היחסים והחלפות התפקידים בין חד, דו ותלת מימד דרך עבודות במדיומים ובגישות שונות.
העבודות משחקות ומהתלות בעמדת הצפיה דרך תעתוע, שינויי פרספקטיבה ונקודות מבט. מה שנדמה כשטוח תופס נפח בחלל, ומה שנפחי, משתטח, הופך לדו מימדי.
התערוכה מעלה שאלות אל "אמיתות", על תרבות חומר ועל היחסים בין מדיומי היצירה השונים המוצגים בה.

גלריה B.Y5 – רח' בר יוחאי 5, ת"א. שעות פתיחה: א' – ה' 15:00 – 10:00, ו' – ש' 13:00 – 10:00

1D / 2D / 3D

1D / 2D / 3D