אדון לימון אני צלחת – רעיה רדליך

אוצרת: רונית צור

פתיחה: 6.7.17 ב- 19:30
נעילה: 26.8.17 ב-14:00
שיח גלריה: יום ששי 21.7.17 ב- 11:30

בית בנימיני, העמל 17 ת-א

אדון לימון אני צלחת – רעיה רדליך

אדון לימון אני צלחת – רעיה רדליך