אפר פחם מרחף | אסף בן צבי ועירית אבא

גלריה גורדון, נתן החכם 4, תל-אביב

פתיחת התערוכה: יום חמישי, 12/11/15 בשעה 19:30

שיח גלריה בהשתתפות האמנים יערך ביום ששי ה-20/11/15 בשעה 12:00

אפר פחם מרחף | אסף בן צבי ועירית אבא

אפר פחם מרחף –אסף בן צבי ועירית אבא