ארבעה נושאים מציקים

"ארבעה נושאים מציקים": מגדלנה חפץ מתוך סדרת "אני יודעת

מגדלנה חפץ "ארבעה נושאים מציקים"

בית האמנים בירושלים, 15.3.2014- 24.5.2014

אוצר – צבי טולקובסקי

מגדלנה חפץ "ארבעה נושאים מציקים"