אריזות בע"מ – תערוכה קבוצתית

בהשתתפות ענת בראל חברת אגודת הקרמיקאים

אריזות בע"מ – תערוכה קבוצתית

בהשתתפות ענת בראל חברת אגודת הקרמיקאים

גלריה מרכזית, התחנה המרכזית החדשה ת-א
פתיחה: שבת 21.5.16 בשעה 20:00 נעילה: 18.6.16
לוינסקי 108 קומה 5, כניסה 44 מרח' צמח דוד