ארכיאולוגיה עתידית | Future Archeology

מבחר עבודות קרמיקה וצורפות של בוגרי המכון לאמנויות תל חי

התערוכה בבית בנימיני, המרכז לקרמיקה עכשווית, רח' העמל 17 תל-אביב

פתיחה יום ששי 26.6.15 בשעה 11:00, נעילה 18.7.15

ארכיאולוגיה עתידית | Future Archeology

ארכיאולוגיה עתידית | Future Archeology