גן/Garden | שיח גלריה

גן/Garden | שיח גלריה

בהשתתפות:

טליה טוקטלי, עירית אבא, אפרת אייל ורונית רפ
יום חמישי 29.5.14 בשעה 19:00
יהושע ייבין 13 ירושלים

אוצרת:

רונית רפ