דינה כהנא גלר – PASTICHE, BRICOLAGE

גלריה קרית האמנים, הדגניות 12, קרית טבעון

03.03.2017– 20.01.2017

אוצר: אילן בק

מפגש עם הפסלת יום שישי 20.01.2017, בשעות 11:00-13:00

ויום שישי 03.03.2017, בשעות 11:00-13:00

דינה כהנא גלר – PASTICHE, BRICOLAGE

דינה כהנא גלר – PASTICHE, BRICOLAGE