זהות, מקום – אוסף עיצוב קרמי של הכנסת

הפתיחה בהשתתפות יולי יואל אדלשטיין – יו"ר הכנסת

ב- 23.02.16 בשעה 15:00

אוצרת: שלומית באומן

יש לאשר השתתפות עד 16.02.16 בטלפון: 02-6408241/2 או בדוא"ל

זהות, מקום - אוסף עיצוב קרמי של הכנסת

זהות, מקום – אוסף עיצוב קרמי של הכנסת