זמן צרוב Etched in Time

תערוכה קבוצתית בהשתתפות חברי אגודת אמני הקרמיקה בישראל

זמן צרוב Etched in Time

זמן צרוב Etched in Time

עירית אבא | דליה בן מיור | מאיר מוהבן | מרתה ריגר | איריס שביט
אוצרות: טולה עמיר ולביאה שטרן
פתיחה: 30.4.15 בשעה 19:30  בבית בנימיני המרכז לקרמיקה עכשוית, העמל 17 ת-א
שיח גלריה: 29.5.15 בשעה 11:30
נעילה: 20.6.15 בשעה 14:00