כוח המשיכה / קרמיקה בין לאומית מאוספים פרטיים

פתיחה: ששי 29.12.17 , 11:00,נעילה: 24.02.18, 14:00
שיח גלריה: שבת, 24.02.18, 11:30
סיור בתערוכה ושיחה עם האספנים: אסתר בק, יעל נובק ומיקה אדלר: ששי, 19.01.18, 11:30
בית בנימיני המרכז לקרמיקה עכשווית, רח' העמל 17, תל אביב

כוח המשיכה / קרמיקה בין לאומית מאוספים פרטיים

כוח המשיכה / קרמיקה בין לאומית מאוספים פרטיים