מאוסף איתמר

תערוכה בגלריה לשלום בגבעת חביבה

מאוסף איתמר

"מאוסף איתמר"
תערוכה בגלריה לשלום בגבעת חביבה

פתיחה חגיגית: ביום ראשון 26.4.1 בשעה 14:00
התערוכה תהיה פתוחה מתאריך 19.4.15 עד לתאריך 11.5.2015
אוצר התערוכה: יובל דניאלי
אוצרות אחראיות: אתי עמרם, אסנת בן שלום