מרפסת | עושים אמנות בתל-אביב

תערוכה קבוצתית בהשתתפות דימה גורביץ'
ששי-שבת ה- 16-17.16 בין השעות 10:00 – 17:00
רח' התנופה 7 ת-א, קומה 2
טל. 052-6710001

מרפסת – במסגרת עושים אמנות בתל-אביב

מרפסת – במסגרת עושים אמנות בתל-אביב