מרתה ריגר | ביצת קולומבוס

ביצת קולומבוס – שיח גלריה

מפגש עם האמנית מרתה ריגר והאוצרת אירנה גורדון

יום שבת 5.3.16 בשעה 12:00

גלריה עינגע, רח' בר-יוחאי 7, תל-אביב

האוצרת אירנה גורדון
פתיחה: יום ששי 12.2.16 בשעה 12:00
נעילה: 19.3.16
גלרית עינגע, בר יוחאי 7 ת-א

מרתה ריגר | ביצת קולומבוס

מרתה ריגר | ביצת קולומבוס