מתי יצלצלו הפעמונים?

תערוכה בהשתתפות מוחמד אבו רקייה ואבנר זינגר

שיח גלריה:

מתי יצלצלו הפעמונים | שיח גלריה | אבנר זינגר

מתי יצלצלו הפעמונים | שיח גלריה | אבנר זינגר

מרכז לאמנות משותפת גבעת חביבה

פתיחה שבת ה-14.1.17 ב- 11:30 נעילה 28.2.17

אוצרת: ענת לידרור

מתי יצלצלו הפעמונים?

מתי יצלצלו הפעמונים?