נירים – 3 מגדלים

נועם רבינוביץ

פתיחה: שבת 08/08/2015 בשעה 11:00
התערוכה תהיה פתוחה עד שבת ה- 19.9.15
גלריה סימן שאלה, קיבוץ עמיר

נירים - 3 מגדלים  נועם רבינוביץ

נירים – 3 מגדלים
נועם רבינוביץ

בשו. בעת ביקור בריושקו, 1689

עיצוב החומר על-ידי הרוח.

כאשר החומר הנישא ברוח פוגע בסלע חשוף, הוא גולף בו במשך הזמן צורות מיוחדות. גם החומר הנישא ברוח אינו נשאר ללא שינוי. פגיעות תכופות של גרגרי חול בפני הארץ גורמות לשבירת קצוותיהם של הגרגרים. עיצוב צורתם אינו רק תוצאת פגיעתם בפני השטח. תוך כדי הינשאם כרחופת או הקפצתם, הם פוגעים זה בזה פגיעה הדדית תכופה, המשפיעה מאוד על עיגולם. האירוסיה הנגרמת כתוצאה מפגיעת החלקיקים במצע הסלעי החשוף ידועה בשם קוראסיה או אברסיה איאולית, ואילו תהליך הגורם לעיצוב צורת הגרגרים עצמם מכונה שיוף.

יצחק שטנר. 1970, "גיאומורפולוגיה", הוצ' קריית ספר, עמ' 240.