"פרכוס" | הגר מיטלפונקט

פרכוס הזמנה לשיח גלריה1

שיח גלריה, יום שישי, 27 ליוני, 11:00
על יחסי אמנות וחברה, מציאות ועישון מציאות
משוחחים:
–  נטע מייזלס, אמן, חבר קבוצת "בית ריק": על פרכוס הגבולות בין האישי לציבורי
–  הגר מיטלפונקט, אמנית: לעשן את איתמר בקדום – על פשר הפעולה

מנחה אוצרת התערוכה: שלומית באומן

בית בנימיני, העמל 17, תל אביב, 03-5182257