רנה קמחי | פני פנים

רנה קמחי | פני פנים

רנה קמחי | פני פנים

רנה  קמחי, פני פנים, תערוכה, לוחמי הגטאות, אפריל 2016
תערוכה נוספת, שניה, אחרי כשלשה עשורים  (1982, גלריה דבל, עין כרם, ירושלים) בנושא: חיפוש הפנים שמאחורי הפנים, נפש האדם, מסכות, גלוי ונסתר, חומר ורוח.

למרות השימוש באותו חומר, החומר הקרמי, לכאורה אלו שתי תערוכות שונות בתכלית, אלא שבמבט מקרוב , באופן מפתיע, הן עוסקות בעצם בהרחבה או בוואריאציה נוספת על אותו הנושא.

התערוכה של 1982 אופיינה בגישה המודרניסטית, באקספרסיוניזם האבסטרקטי, באוניברסאליות ובחומריות. הנרטיב הסמוי נעזר בפורמליזם צורני שמסתיר ומגוננן כביכול על הנפשות הסוערות, המתלבטות והרוטטות שמאחוריו ואלו המתבוננות בן. היום כשאנחנו לכאורה משוחררים מכל המגבלות הללו, הנסתר והגלוי ממשיכים עדיין לשחק את משחקיהם המפתיעים. בשנות ה80 הן הוסתרו מסיבות אידיאולוגיות, ואילו היום ברור שההסתתרות וההתגלות היא מעצם מהותן וקיומן.

רוב העבודות נוצרו בהתייחסות ישירה והשראה מהחלק האחורי, הנסתר, של מסכות אפריקאיות וחלקן האחר נוצר ותפקד כתרפיה אישית. כל העבודות עשויות בתהליכי עיבוד ושריפה של חומר קרמי וכמוכן בקשר הקונספטואלי והממשי שבין הגלוי והנסתר הקיים בנוכחות המיכלית של כל קרמיקה.