שכבות בזמן | מפגש עכשווי בזכוכית וחומר

בהשתתפות:

אפרת אייל, ורדה יתום, הילדה מירום, שרון בריל, אתל פיסרף, מיכל קלסובסקי, רחל מנשה-דור, גילית לוין-רונן, אלון גיל, עירית אבא, רחל סטולר

פתיחה:  15.1.16

נעילה: 11.3.16

במרכז אומנויות וגלריה ע"ש אפטר-ברר, רח' בן-גוריון 15, מעלות תרשיחא

שכבות בזמן | מפגש עכשווי בזכוכית וחומר

שכבות בזמן | מפגש עכשווי בזכוכית וחומר