שקיפות אטומה

ורדה יתום

שקיפות אטומה | ורדה יתום

שקיפות אטומה | ורדה יתום

המפגש בין החומר הקרמי לזכוכית, בין האטום לשקוף,
בין הנבנה במגע האנושי מול המתעצב בתהליך ההיתוך והקירור,
מרתק.

ה"דו קיום" מורכב, כמעט בלתי אפשרי.
בכך הוא מאפשר ייצוג של חוויות אנושיות עמוקות ומורכבות.

פתיחה: 17.03.16 בשעה: 19:00
נעילה: 06.04.16 בשעה: 12:00
גלריה טובה אוסמן, רח' בן יהודה 100, ת-א