תעודת עניות תערוכה קבוצתית

תערוכה העוסקת בביקורת חברתית שהתעוררה בעקבות המחאה של 2011

תעודת עניות תערוכה קבוצתית | צילום וקרמיקה

אוצרות: ציפי מנשה, אילן בק

פתיחה: ששי 6/11/15 בשעה 11:00 נעילה 17/12/15

גלרית קרית האמנים, רח' הדגניות 12, קרית טבעון

תעודת עניות תערוכה קבוצתית | צילום וקרמיקה

תערוכה העוסקת בביקורת חברתית שהתעוררה בעקבות המחאה של 2011