Surface פני השטח

עבודת מיצב של מרסלו דה מלו, אירית אורפז ומשתתפים אורחים

פתיחת התערוכה: 28/1015 בשעה 19:00
הגלריה לאמנות במתחם יד לבנים, רמת השרון

התערוכה הינה פרי שיתוף פעולה בין האמן הברזילאי מרסלו דה מלו לבין האמנית אירית אורפז מרמת השרון. שיתוף הפעולה מתפרס על פני תקופה ארוכה שבה עסקו שני היוצרים בלימוד, בהוראה ובהתנסות באמנות הפסיפס בישראל, תוך מתן דגש על ההקשר המחודש של מדיום הפסיפס לשיח אמנות העכשווית. המחקר של מרסלו דה מלו מתמקד במשמעות הטרנס-פונקציונאלית של האמנות מתוך עמדה הבודקת את האופן שבו נוצרת המשמעות על ידי שימוש בחפצים וחומרים מצויים, בצורה לא הירארכית.

מרסלו דה מלו עובד היום על הדוקטורט שלו באמנות באוניברסיטת AUC בקנטרברי, אנגליה.

אירית אורפז עוסקת במשמעות החפץ האמנותי, כשהעבודה בסדרה מבוססת על וריאציות וחזרות של הדימוי, תוך שילוב פסיפס וצילום.

לפרטים ניתן לפנות לאירית אורפז, טלפון: 054-4754073, דוא"ל

Surface פני השטח

עבודת מיצב של מרסלו דה מלו, אירית אורפז ומשתתפים אורחים