Monthly Archives: פברואר 2016

תודעה נשית | לרגל יום האישה הבינלאומי

תערוכה קבוצתית

תודעה נשית | לרגל יום האישה הבינלאומי

תודעה נשית | לרגל יום האישה הבינלאומי

בהשתתפות עמירה דוידוביץ וגילה מילר-לפידות – חברות אגודת אמני הקרמיקה בישראל

פתיחה: יום ששי ,11.3.16 בשעה 11:30
סגירה: 27.3.16
בית גבריאל בכנרת

שקיפות אטומה

ורדה יתום

שקיפות אטומה | ורדה יתום

שקיפות אטומה | ורדה יתום

המפגש בין החומר הקרמי לזכוכית, בין האטום לשקוף,
בין הנבנה במגע האנושי מול המתעצב בתהליך ההיתוך והקירור,
מרתק.

ה"דו קיום" מורכב, כמעט בלתי אפשרי.
בכך הוא מאפשר ייצוג של חוויות אנושיות עמוקות ומורכבות.

פתיחה: 17.03.16 בשעה: 19:00
נעילה: 06.04.16 בשעה: 12:00
גלריה טובה אוסמן, רח' בן יהודה 100, ת-א

Letters From My Grandparents

רות שרייבר

רות שרייבר | Letters From My Grandparents

רות שרייבר | Letters From My Grandparents

מרכז אנה פרנק – USA
04.02.16-15.04.16

רות שרייבר | Letters From My Grandparents

רות שרייבר | Letters From My Grandparents

רות שרייבר | Letters From My Grandparents

רות שרייבר | Letters From My Grandparents