Monthly Archives: ספטמבר 2016

סטודיו פתוח 2016 ברמת השרון

אמנים פותחים את בתיהם

בהשתתפות אמנים חברי אגודת הקרמיקאים

23-24.9.16 ו- 30.9-1.10.16

ששי 11:00-16:00 שבת 11:00-18:00

פרטים: תרבות רמת השרון trh.co.il

סטודיו פתוח 2016 ברמת השרון

סטודיו פתוח 2016 ברמת השרון

סדנת אמנים יוצרים בישראל | צביעה בחלודה

סדנת אמנים יוצרים בישראל / תחום אמנויות – צביעה בחלודה

מחזור נוסף ב- 7.11.16

שימוש בחלקי מתכת חלודים להטבעת חותם על בד או נייר, בטכניקות מגוונות.

בהנחיית שרה לוסטיג.

קישור

סדנת אמנים יוצרים בישראל - צביעה בחלודה

סדנת אמנים יוצרים בישראל – צביעה בחלודה

פרסי משרד התרבות והספורט לאמנות ועיצוב 2015

הזוכים:

פרסי משרד התרבות והספורט לאמנות ועיצוב, 2015

זוכת פרס העיצוב: עירית אבא, חברת אגודת הקרמיקאים בישראל

פתיחה: יום חמישי 29.9.16 בשעה 20:30

מוזיאון הרצליה לאמנות עכשוית

הזוכים: פרסי משרד התרבות והספורט לאמנות ועיצוב , 2015

הזוכים: פרסי משרד התרבות והספורט לאמנות ועיצוב , 2015

יסודות הקרמיקה | קורס בטכנולוגיה

8 מפגשים, בהנחיית אנה מרקוביץ', יסודות הקרמיקה – קורס בטכנולוגיה של הקרמיקה.

הקורס מקנה ידע חיוני, מעשי ותיאורטי הכרחי ליוצרים בחומר.

בימי א', 18:00-21:00, מ-  13.11.2016.

לפרטים – אנה: 050-8345359.

המבשלה לאומנויות הקרמיקה, רחוב הדגניות 12, קרית טבעון

יסודות הקרמיקה | קורס בטכנולוגיה של הקרמיקה

יסודות הקרמיקה | קורס בטכנולוגיה של הקרמיקה

ילד ישן בכד – חומר ביוגרפי

בהשתתפות: שמאי גיבש, טליה טוקטלי ,הדס רוזנברג-ניר, חברי אגודת הקרמיקאים בישראל

פתיחה: יום ה'  29.9.16 בשעה 19:30
נעילה: 21.11.16

בית בנימיני  ,רח' העמל 17 ת-א

ילד ישן בכד – חומר ביוגרפי | הזמנה

ילד ישן בכד – חומר ביוגרפי | הזמנה

מרפסת | עושים אמנות בתל-אביב

תערוכה קבוצתית בהשתתפות דימה גורביץ'
ששי-שבת ה- 16-17.16 בין השעות 10:00 – 17:00
רח' התנופה 7 ת-א, קומה 2
טל. 052-6710001

מרפסת – במסגרת עושים אמנות בתל-אביב

מרפסת – במסגרת עושים אמנות בתל-אביב