Monthly Archives: פברואר 2017

מפגש בין אמנות למקום

סדנת זכוכית יחודית בנאות סמדר 23-25.3.17

הזדמנות לטעום ממרחבי המדבר, לחוות את החיים בישוב נאות סמדר ולגלות חומר נפלא – זכוכית – בשיטת פיוזינג בעבודה בטכניקות. אין צורך בנסיון קודם.
לפרטים: בתיה מרגלית 052-4698631
אימייל

מפגש בין אמנות למקום | נאות סמדר | סדנה

מפגש בין אמנות למקום | נאות סמדר | סדנה

עקבות בזמן – עדה טרקל

גלריה "הקומה העליונה", מרכז ההנצחה, המגדל 2, ק. טבעון

פתיחה: שבת 04.03.17

25.03.17 – 01.03.17

אוצרת אפרת אבני מזא"ה

עקבות בזמן – עדה טרקל

עקבות בזמן – עדה טרקל