• Home
  • /Uncategorized
  • /בארטר סטודיו לעיצוב אביזרי אופנה מעור לבין סטודיו לקדרות

בארטר סטודיו לעיצוב אביזרי אופנה מעור לבין סטודיו לקדרות

בעלת סטודיו לעיצוב אביזרי אופנה מעור בוגרת בצלאל בתל מונד
עוסקת גם בקדרות שימושית מחפשת לעשות בארטר עם סטודיו לקדרות
לפרטים: שולי גויטיין
"ליצור בעור"- סדנת אמן
נייד 052-4495706

אימייל

לוגו אגודת הקרמיקאים